لیست قیمت سکه و طلا ( بروز رسانی در تاریخ بروز رسانی سایت صورت میگیرد )

قیمت طلاقیمت زندهتغییر?کمترین?بیشترین?زمان 
انس طلا1,159.80 (0.09%) 1.001,159.801,160.70۰:۲۳
مثقال طلا3,876,000 (0%) 03,864,0003,877,000۱۷ تیر
گرم طلای ۱۸893,930 (0%) 0891,170894,160۱۷ تیر
گرم طلای ۲۴1,191,620 (0%) 01,187,9301,191,930۱۷ تیر
انس نقره15.09 (0%) 015.0815.11۰:۲۳
انس پلاتین1,030.00 (0.1%) 1.001,030.001,032.00۰:۲۳
انس پالادیوم651.00 (0%) 0650.00652.00۰:۲۳
قیمت سکهقیمت زندهتغییر?کمترین?بیشترین?ارزش طلا?زمان 
بهار آزادی8,720,000 (0%) 08,680,0008,780,0008,906,114۱۶ تیر
امامی8,755,000 (0%) 08,705,0008,755,0008,906,114۱۷ تیر
نیم4,450,000 (0%) 04,420,0004,450,0004,457,510۱۶ تیر
ربع2,480,000 (0%) 02,460,0002,500,0002,233,755۱۶ تیر
گرمی1,660,000 (0%) 01,660,0001,670,0001,103,829۱۶ تیر