معماری

آخرین تکنولوژی برای پردازنده های اینتل 45 نانومتر است(45nm). هر نانومتر یک میلیاردیم متر است . پردازنده های 45nm عرضی معادل 45 میلیاردیم یک متر دارند .1/ ( 45×109)

برای آنکه به درک روشنی از این تکنولوژی برسید می توانید بیش از 2000 گیت از ترانزیستورهای با این تکنولوژی را در کنار یکدیگر قرار دهید و ببینید که عرض آن تقریبا برابر با ضخامت یک رشته از موی انسان است .

پردازشگر 45nm جدید اینتل که از نوع هافینم القا شده هستند به ترانزیستورها این امکان را می دهد که به صورت متراکم تری نسبت به پردازشگرهای 65 nm در یک پک قرار گیرند .

با استفاده از اکسید هافینم به جای دی اکسید سیلیکون که از سال 1960 به کار گرفته شده است ترانزیستورهای جدید انرژی کمتری را از دست خواهند داد و گرمای کمتری تولید کرده و سریعتر سوئیتچ خواهند کرد .

تقریبا تراکم و چگالی دو برابر پردازشگرهای جدید اینتل به معنای عملکرد بسیار بالاتر، تا 50 درصد L2 Cache با ظرفیت بیشتر و بهره وری و راندمان بهتر انرژی است .