لیست قیمت خرید اینترنتی انواع سیستم پیشنهادی خودرو کلاس B  سیستم شامل :  رادیو پخش + باند + آمپلی فایر + ساب + آمپلی فایر